5. červen 2010 - WEM 
Čarodějnice 2010 <=Zpět na seznam=> Rotující setrvačníky 2010

Na tento víkend jsme si naplánovali rodiný výlet do zámeckého parku v Bad Muskau. Park založil na obou březích řeky Nisy kníže Pückler mezi lety 1820 a 1846. O dalšíc 50 let později jiný majitel zdejšího panství Herman von Arnim nechal vybudovat železnici o rozchodu 600 mmm z papírny v Muskau do lesů pro svoz dřeva a k nedalekým hnědouhelným dolům pro dopravu uhlí. Drážka s parním pohonem brzy propojila řadu knížecích podniků, ale i podniků jiných majitelů. Čistě nákladní a průmyslový charakter si dráha udržela do roku 1991, kdy zkončila poslední nákladní doprava jílu z hliniště Tongrube Müllrose do cihelny ve Weisswasseru a drážka začala být provozována jako čistě turistická. Dokonce došlo ke znovuvýstavbě dávno sneseného úseku do Bad Muskau a na rok 2012 se chystá výstavba zcela nové trati k rozhledně na Schwerer Bergu s výhledem do moderního povrchového velkolomu.
Album pro Vás připravil David Kaifoš

Přepnout do režimu velkých obrázkůProhlídku začneme poblíže zdejšího zámku


V těchto místech stávala do roku 1974 papírna, jež byla zároveň výchozím bodem dráhy


Do dnešních dnů se však široko daleko dochoval jen tento kus kolejí zadlážděných v Promenadenstrasse


O necelý kilometr dál však leží koncové zarážedlo zcela nové stanice Bad Muskau


A odsud vede trať do 11 km vzdáleného Weisswasseru, dnešní hlavní a výchozí stanice dráhy


Na nádraží Teichstrasse čeká připravený dnešní první vlak do Bad Muskau


Lokomotiva pro soupravu do Kromlau musí počkat, dokuď první vlak neopustí nádraží


Teprve potom nasune soupravu k odjezdovému nástupišti. Tento rituál se opakuje pouze ráno, během dne se soupravy do Muskau a Kromlau pravidelně střídají.


Čekání na vlak se dá příjemně strávit v tomto nádražním bufetu umístěném strategicky přímo u perónu.


První zastávka je po cca 300m. Je tu umístěno muzeum zdejší dráhy


Trať na Kromlau uhýbá okolo industriálních artefaktů vlevo. Vpravo bychom jeli do Bad Muskau


Těžbu hnědého uhlí dnes připomínají jen tyto zatopené jámy


V těcht místech odbočuje trať na Kromlau vpravo, rovně bychom jeli na Müllrose


Za odbočkou začíná trať prudce stoupat mezi olprámy, tj. jámami po těžbě


Že se nemusí cyklostezka stavět v trase dráhy, to v Německu vědí.


Ve stanici Kromlau končí nejkratší ze tří větví dráhy (z toho jedna je pro verejnost nepojízdná). V okolí této zastávky se nachází Rododendronový park, který je cílem většiny cestujících. I nás :o)


Otáčení soupravy v koncové stanici Kromlau. Tady drážku na chvíli opustíme a vydáme se také do parku.


Panská skála II., aneb když mi něco příroda nenadělí, udělám si to sám. Romantické představy z 19. století se daly snadno splnit dovozem čedičových sloupů z 80 km vzdálených lomů v okolí Frýdlantu a jejich sestavením v jámě po těžbě hnědého uhlí. Ještě prochu vody a proměna na pohádkové jezero je dokonána.


Zajímavé. U nás bychom se pinožili s budkou a čekali, zda něco přiletí.


Nu, konec romantiky, je čas se vrátit v wurstům do nádražního bufetu. Právě přijíždí vlak od Weisswasseru a je pěkně přeplněný cestujícími. A to prosím přidali dva vozy, tak že se souprava ani nevešla do zdejšího nádraží a při posunu bylo potřeba zapojit lidskou sílu.

 5. červen 2010 - WEM 
Čarodějnice 2010 <=Zpět na seznam=> Rotující setrvačníky 2010