5. června - Cesta na Oravu 
2.-3. 6. 2011 <=Zpět na seznam=> 20. června - V režii automobilové dopravy

Tento víkend jsme využili toho, že kolega Zdeněk byl pozván na slavnostní znovuuvedení lokomotivy Gontkulák do provozu a vydali se na dalekou cestu k východním sousedům. Aby nebyla cesta tak dlouhá, udělali jsme cestou ještě několik zastavení.
Album pro Vás připravil David Kaifoš

Přepnout do režimu velkých obrázkůJako první jsme se zastavili v obci Drásov


Zdejší zahradní železnice je provozována spolkem Klub 600


Ve zdejších sbírkách se nachází několik unikátů, jízdy pro veřejnost jsou však většinou vedeny spolehlivými stroji AK-2


Odpoledne jsme se přesunuli do Zbýšova - zdejší Muzeum průmyslových železnic patří díky své rozsáhlé sbírce průmyslových lokomotiv k největším muzeím tohoto druhu u nás. Přivítání bylo jako vždy vřelé a nesměla chybět ani vyhlídková jízda.


Kolega Zdeněk svým tělem obětavě zastavil dopravu na silnici Babice - Zbýšov a umožnil tak průjezd výletního vlaku


A tady jsme už na konci zrekonstruhovaného úseku v Babicích


Co dodat? Že členům zdejšího spolku děkujeme za skvělé přijetí, držíme jim palce pro další práci a těšíme se zase někdy nashledanou, třeba u nás.


Zámek Buchlovice, přesněji zámecká zahrada, byl naší další zastávkou hlavně proto, aby si kulturně užila i něžnější část naší expedice


Ovšem i pro technokraty se v parku něco našlo


Taky se návštěva parku dala pojmout jako přechod od důlních k lesním drahám. Těžko říci, zda Kysucko-Oravská dráha někdy přepravovala takovýto kmen.


Poslední zastávkou těsně před cílem byla návštěva Múzea kysuckej dediny


Jelikož zdejší kraje bývaly chudobné, ve skanzenu lze na rozdíl od Rožnova pod Radhoštěm nalézt pouze jediný náznak techniky - mlýn s pilou


Uvnitř se pak skrývá archaický katr, ovšem s nezbytným vozíčkem a kolejničkami


Dřevěné stavby lidové architektury mají, alespoň pro mne, neodolatelné kouzlo.


A což teprve, když tichem lesa zazní pískot a funění parní lokomotivy


Součástí skanzenu je jak známo zachovaný kus bývalé Kysucko-Oravské lesní železnice, a sice právě úsek úvratí, spojujících Oravskou a Kysuckou stranu


Vlak s návštěvníky stoupá ke stanici Chmúra, jež je zároveň začátkem první úvrati.


Tentýž vlak dobírá vodu z potoka po návratu do stanice při vstupu do skanzenu.


Pomník v podobě lokomotivy s párem oplenů je symbolické rozloučení s touto polovinou dráhy. Čeká nás poslední úsek cesty přes rozhraní Kysuc a Oravy ze lokomotivou, která v podobném stavu prostála posledních bezmáma 40 let.


Stanice Tanečník, konec a zároveň nový začátek. To vše je Oravská část zachovalé části KOLŽ. Před několika lety se po společném úsilí nadšenců ze spolku Kúžok a zaměstnanců Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne podařilo zahájit opravu parní lokomotivy známé pod jménem Gontkulák. Na snímku je však výrazně mladší diesel-hydraulická lokomotiva DH100.


Do dnešního dne tyto dva stroje DH100, původem z jisté muniční továrny, obstarávaly provoz na znovuobnovené oravské části.


Pozvaní i nepozvaní hosté, ze zahrad, polí i lomů, ale hlavně ti, jejihž zásluhou se dnešní den vůbec mohl konat, ti všichni se sjeli z blízka i daleka, aby byli svědky radostné události


Hvězdná pěchota Oravského námořnictva - swingová kapela je připravena


Stejně tak je připraven i další účinkující


A hlavně Ona - lokomotiva ČKD 1441/1928 zvaná Gontkulák, po mnoha letech postávání na pomnících opravena do provozuschopného stavu.


Po slavnostní mši byla lokomotiva vysvědcena a už nic nebránilo její první jízdě.


První oficiální jízda s těmi nejdůležitějšími osobami. Ten den jich následovalo ještě několik a doufejme, že těch jízd bude ještě nespočet.
A taky doufejme, že pro železnici tak jako v minulosti nebude žádná hranice nepřekonatelnou a že se splní svůj nelehký úkol zkracovat vzálenosti mezi lidskými sídly i dušemi.

 5. června - Cesta na Oravu 
2.-3. 6. 2011 <=Zpět na seznam=> 20. června - V režii automobilové dopravy