29. října 2011 - ukončení sezóny skanzenu 
17. 10. 2011 Třetí kolej <=Zpět na seznam=> 19. listopadu 2011

Poslední provozní víkend skanzenu byl v sobotu 29.10.2011 obohacen o předvádění veškeré možné (a občas i nemožné) techniky.
Album pro Vás připravil Ivo Novotný

Přepnout do režimu velkých obrázkůDen začal opravdu pozitivně, počasí nám přálo. To venku opravdu hraničilo mezi mlhou a mlékem.


I přes to jsme začali připravovat soupravy na spanilou jízdu.


Příprava na start roztažením důlní BND15.


A první spanilá jízda. Nad očekávání přesně jsme vyrazili.


Vyčkávající soupravy, které se účastnily spanilé jízdy.


Pohled přes celý osobní vlak, který konvoj vedl. Mlha byla místy naštěstí i řidší.


Soupravy v dostatečných odstupech projíždí lomem.


BN30U a dvojice kiplor.


Na nádraží v lomu byl již přichystán proslov a řetěz.


Právě přivezené publikum naslouchá poděkování zejména Středočeskému kraji, který poskytl finanční výpomoc na letošní rekonstrukční akci.


Pan předseda přestřihává symbolický řetěz...


... a první protokolární vlak projíždí smyčkou. Tím nám konečně odpadlo náročné přepřahávání lokomotivy v lomu.


BNE50 se vynořuje z mlhy.


I kolová technika byla v akci, lanový bagr Tatra nakládá náš dempr.


Vzduchový nakladač byl přímo pod tlakem.


Drtič byl připojen asi k nejpraktičtějšímu osobnímu vozidlu vůbec - no řekněte, kdo z vás má na autě řemenici na plochý řemen.


Pohled na jižní lom s podzimními barvami. Odpoledne se počasí vylepšilo a mlha zmizela.


Soupravy připravené na poslední spanilou jízdu.


Všechny soupravy na nádraží v jižním lomu. Jestli dobře počítám, je k vidění (místy spíše k tušení) celkem 9 lokomtiv a 22 vagónů.


Prolínání lokomtiv při předjíždění na nádraží.


Kancelářský vlak...


...na jehož palubě probíhalo razítkování.


BN30U a BND15.


A na závěr BN30... toť vše ze spanilých jízd.


I tramvaj pomalu zapadá listím a ukončení sezóny skanzenu se neodvratně blíží.


Na závěr pohled do strojovny.


Zátiší s bicykly promítanými v nadživotní velikosti, fotografem a hromadou nepořádku.


Rozloučíme se pohledem na náš rotující stabilní motor Gerharg Adam. Děkujeme za Vaší přízeň v této sezóně a tešíme se na viděnou v sezóně další!

 29. října 2011 - ukončení sezóny skanzenu 
17. 10. 2011 Třetí kolej <=Zpět na seznam=> 19. listopadu 2011